Scene Selection

Táto funkcia umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Scene Selection).

  1. Vyberte požadovaný režim na otočnom ovládači.

  • Ak je položka [Mode Dial Guide] nastavená na možnosť [Off], obrazovka výberu režimu sa nezobrazí.

  • Pomocou ovládacieho prstenca vyberte iný režim [Scene Selection]. Ak je ovládaciemu prstencu priradená iná funkcia, stlačte tlačidlo MENU 5 [Scene Selection].


(Portrait)
Umožňuje rozostriť pozadie a zaostriť objekt. Jemne zvýrazní tóny pleti.
(Anti Motion Blur)
Umožňuje snímanie záberov v interiéri bez použitia blesku s cieľom znížiť mieru rozmazania snímaného objektu.
(Sports Action)
Umožňuje snímanie pohybujúcich sa objektov s vysokou rýchlosťou uzávierky, aby sa objekt javil tak, že stojí na mieste. Keď je stlačená spúšť, fotoaparát sníma zábery nepretržite.
(Pet)
Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri najlepších nastaveniach.
(Gourmet)
Umožňuje snímať naaranžované jedlo v lahodných a pestrých farbách.
(Macro)
Umožňuje snímanie kvetín alebo iných malých predmetov zblízka.
(Landscape)
Umožňuje snímanie celého spektra scén s dokonalým zaostrením a živými farbami.
(Sunset)
Umožňuje snímanie krásnych červených odtieňov západu alebo východu slnka.
(Night Scene)
Umožňuje snímanie nočných scén bez straty temnej atmosféry.
(Hand-held Twilight)
Umožňuje snímať nočné scény s menšou úrovňou šumu bez použitia statívu. Nasníma sa sekvencia záberov a použije sa spracovanie záberu, aby sa znížilo rozostrenie objektu, chvenie fotoaparátu a šum.
(Night Portrait)
Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou scénou v pozadí.
(Fireworks)
Umožňuje snímanie ohňostroja v celej jeho nádhere.
(High Sensitivity)
Umožňuje snímať zábery bez blesku aj pri nedostatočných svetelných podmienkach a znižuje mieru rozmazania obrazu.

Poznámky
  • Pri snímaní záberov v režime (Night Scene), (Night Portrait) alebo (Fireworks) je rýchlosť uzávierky menšia a zábery môžu byť rozmazané. Odporúčame používať statív, aby nedošlo k rozmazávaniu.

Súvisiaca téma