Prezeranie statických záberov

  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

  1. Vyberte záber pomocou otočného ovládača.

Prezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Tento fotoaparát vytvára obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Zábery, ktoré nie sú zaregistrované v obrazovom databázovom súbore, sa nemusia zobraziť správne.
Ak chcete zábery zaznamenané inými fotoaparátmi prehrať v tomto fotoaparáte, zaregistrujte ich výberom položiek MENU 1 [Recover Image DB].
  • Na registráciu záberov použite dostatočne nabitú batériu. Ak sa na registráciu záberov použije batéria s nízkym stavom nabitia, nemusia sa zaregistrovať všetky údaje alebo sa môžu údaje poškodiť, ak dôjde k vybitiu batérie.

Otočenie záberu
Záber môžete otočiť stlačením tlačidla Fn (Funkcia), keď je statický záber zobrazený.
Súvisiaca téma