Priblíženie počas prehrávania

Táto funkcia umožňuje zväčšiť zobrazený záber.
  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

  1. Počas zobrazenia statického záberu otočte páčku W/T (priblíženie) do polohy T.

  1. Upravte polohu pomocou tlačidiel /// na otočnom ovládači.

  • Rámček v ľavej spodnej časti záberu ukazuje, ktorá časť celkového záberu sa zobrazuje.

  1. Mieru priblíženia môžete zmeniť pomocou páčky W/T (priblíženie).

  • Ak chcete priblížiť, páčku W/T (priblíženie) otočte do polohy T, ak chcete oddialiť, otočte ju do polohy W.

  • Stlačením tlačidla na otočnom ovládači zrušíte priblíženie počas prehrávania.

Poznámky
  • Záber sa pri použití priblíženia počas prehrávania najprv výrazne zväčší. Pomocou páčky W/T (priblíženie) nastavte požadovanú mieru priblíženia.