Vymazanie záberov

Táto funkcia umožňuje vymazanie aktuálne zobrazeného záberu.
Zábery môžete vymazať aj pomocou tlačidla MENU. [Detaily]
  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

  1. Tlačidlo / (Vymazať) [Delete] na otočnom ovládači.

Súvisiaca téma