Prezeranie panoramatických záberov posúvaním

Keď sú zobrazené panoramatické zábery, môžete ich posúvať stláčaním stredového tlačidla na otočnom ovládači.
Stlačením tlačidla (Prehrávanie) znova zobrazíte celý záber.
A: Indikácia zobrazenej časti celého panoramatického záberu

Otočný ovládač
Činnosť
Spustí/pozastaví sa prehrávanie posúvaním

  • Posúvanie panoramatických záberov zaznamenaných pomocou iného fotoaparátu nemusí pri prehrávaní fungovať správne.