Funkcie nedostupné pre jednotlivé režimy snímania

V nasledujúcej tabuľke označuje značka začiarknutia funkciu, ktorá sa dá zmeniť, zatiaľ čo značka — označuje funkciu, ktorá sa zmeniť nedá. Ikony pod položkami [Flash Mode] a [Drive Mode] označujú dostupné režimy.
Ak sú režimy snímania uvedené nižšie zaregistrované a obnovené v režime (Memory recall), podmienky na to, či nastavenia možno zmeniť, ostávajú rovnaké ako v nasledujúcej tabuľke.

Funkcie nedostupné pre jednotlivé režimy snímania RECFlash Mode
Smile/Face Detect.
Zaostrovanie sledovaného objektu
Drive Mode
Exposure Comp.
Photo Creativity
(Intelligent Auto)
(Superior Auto)
(Program Auto)
(Aperture Priority)
(Shutter Priority)
(Manual Exposure)
(Movie)
(Sweep Panorama)

Funkcie nedostupné pre jednotlivé režimy [Scene Selection]Flash Mode
Smile/Face Detect.
Zaostrovanie sledovaného objektu
Drive Mode
Exposure Comp.
(Portrait)
(Anti Motion Blur)
*
(Sports Action)
(Pet)
(Gourmet)
(Macro)
(Landscape)
(Sunset)
(Night Scene)
(Hand-held Twilight)
*
(Night Portrait)
(Fireworks)
(High Sensitivity)

* Funkciu snímania úsmevu nie je možné vybrať.

Funkcie nedostupné pre jednotlivé režimy [Picture Effect]Flash Mode
Smile/Face Detect.
Zaostrovanie sledovaného objektu
Drive Mode
Exposure Comp.
(Off)
(Toy Camera)
*
(Pop Color)
*
(Posterization)
*
(Retro Photo)
*
(Soft High-key)
*
(Partial Color)
*
(High Contrast Mono.)
*
(Soft Focus)
*
(HDR Painting)
*
(Rich-tone Mono.)
*
(Miniature)
*
(Watercolor)
*
(Illustration)
*

* Funkciu snímania úsmevu nie je možné vybrať.
Poznámky
  • Niektoré možnosti nie je možné vybrať, aj keď je funkcia označená značkou .

  • Dostupné funkcie môžu byť obmedzené inými podmienkami.