Položky ponuky MENU nedostupné pre jednotlivé režimy snímania

V nasledujúcej tabuľke označuje značka začiarknutia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo značka — označuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú. V závislosti od režimu snímania môže byť nastavenie zafixované alebo obmedzené.

Položky ponuky snímania statických záberov/videozáznamov nedostupné v niektorých režimoch snímania


Položky ponuky
Image Size
Aspect Ratio
Quality
Panorama: Size
Panorama: Direction
Drive Mode
Flash Mode
Focus Mode
Autofocus Area
Soft Skin Effect
Smile/Face Detect.
Auto Object Framing
ISO
Metering Mode
Flash Comp.
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Clear Image Zoom
Digital Zoom
Long Exposure NR
High ISO NR
AF Illuminator
SteadyShot (Statické zábery)
Color Space
Ctrl with Smartphone
Shooting Tip List
Write Date
Scene Selection
Memory recall
Memory
File Format
Record Setting
Image Size(Dual Rec)
SteadyShot (Videozáznam)
Audio Recording
Wind Noise Reduct.
Movie

Položky ponuky snímania statických záberov/videozáznamov nedostupné pre režim [Scene Selection] a [Picture Effect]

Ikony pod položkou označujú dostupné režimy.

Položky ponuky
Image Size
Aspect Ratio
Quality
Panorama: Size
Panorama: Direction
Drive Mode
Flash Mode
Focus Mode
Autofocus Area
Soft Skin Effect
Smile/Face Detect.
* *
*
Auto Object Framing
ISO
Metering Mode
Flash Comp.
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Clear Image Zoom
Digital Zoom
Long Exposure NR
High ISO NR
AF Illuminator
SteadyShot (Statické zábery)
Color Space
Ctrl with Smartphone
Shooting Tip List
Write Date
Scene Selection
Memory recall
Memory
File Format
Record Setting
Image Size(Dual Rec)
SteadyShot (Videozáznam)
Audio Recording
Wind Noise Reduct.
Movie

* Funkciu snímania úsmevu nie je možné vybrať.
Poznámky
  • Ak sú režimy snímania uvedené vyššie zaregistrované a obnovené v režime (Memory recall), podmienky na to, či nastavenia možno zmeniť, ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcej tabuľke.

  • Niektoré možnosti nie je možné vybrať, aj keď je funkcia označená značkou .

  • Dostupné funkcie môžu byť obmedzené inými podmienkami.