Flash Mode

Pomocou ponuky MENU môžete zmeniť aj režim [Flash Mode].
  1. Stlačte tlačidlo (Flash Mode) na otočnom ovládači.

  • Ak je otočnému ovládaču priradená iná funkcia, stlačte tlačidlo MENU 2 [Flash Mode].

  1. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný režim.(Flash Off)
Blesk sa neaktivuje.
(Autoflash)
Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri výskyte protisvetla.

(Fill-flash)
Blesk sa aktivuje vždy.

(Slow Sync.)
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.

(Rear Sync.)
Po každom stlačení spúšte sa blesk aktivuje pred dokončením expozície.
Snímanie so zadnou synchronizáciou vám umožní snímať prirodzené zábery stopy po pohybujúcom sa objekte, napríklad po pohybujúcom sa aute alebo kráčajúcej osobe.

Keď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia „biele kruhové škvrny“
Tieto škvrny spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Akým spôsobom je možné obmedziť „biele kruhové škvrny“?
  • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.

  • Vyberte režim (Anti Motion Blur) alebo (High Sensitivity) v nastavení [Scene Selection]. (Automaticky sa vyberie možnosť [Flash Off].)

Poznámky
  • Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.

  • Kým sa blesk nabíja, bliká ikona . Po dokončení nabíjania ostane blikajúca ikona svietiť.

  • Pri použití blesku sa blesk vysunie automaticky. Nezakrývajte blesk prstami. Ak blesk nepoužívate, zatlačte ho nadol rukou.

  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.], blesk nie je možné použiť.

  • Pri snímaní s bleskom a nastavením priblíženia v polohe W sa na displeji môže v závislosti od podmienok pri snímaní zobraziť tieň objektívu. Ak k tomu dôjde, snímajte vo väčšej vzdialenosti od objektu alebo nastavte páčku priblíženia do polohy T a znova nasnímajte záber s bleskom.

Súvisiaca téma