Photo Creativity

[Photo Creativity] je režim, v ktorom môžete fotoaparát ovládať intuitívne s nezvyčajným zobrazením na displeji.
Ak je režim snímania nastavený na možnosť (Intelligent Auto) alebo (Superior Auto), môžete jednoducho meniť nastavenia a snímať zábery.
 1. Prepnite volič režimov do polohy (Intelligent Auto) alebo (Superior Auto).

 1. Stlačte tlačidlo / (Photo Creativity) na otočnom ovládači.

 1. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú položku.


(Bkground Defocus)
Nastavenie intenzity rozostrenia pozadia.
(Brightness)
Nastavenie jasu.
(Color)
Nastavenie farieb.
(Vividness)
Nastavenie sýtosti.
(Picture Effect)
Nasnímanie statického záberu s pôvodnou textúrou podľa požadovaného efektu.

 1. Zmeňte nastavenia pomocou otočného ovládača.

 • Niektoré nastavenia môžete kombinovať zopakovaním krokov 3 a 4.

 • Ak chcete obnoviť zmenené nastavenia na predvolené nastavenia, stlačte tlačidlo / (In-Camera Guide). Položky (Bkground Defocus), (Brightness), (Color) a (Vividness) sú nastavené na možnosť [AUTO] a položka (Picture Effect) je nastavená na možnosť .

 1. Pri snímaní statických záberov: Snímajte pomocou spúšte.
  Pri snímaní videozáznamov: Snímanie spustite stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam).

Poznámky
 • Pri snímaní videozáznamov v režime [Photo Creativity] môžete vybrať počas snímania len možnosť [Bkground Defocus].

 • Ak prepnete režim fotoaparátu na režim [Intelligent Auto], režim [Superior Auto] alebo fotoaparát vypnete, zmenené nastavenia sa obnovia na predvolené nastavenia.

 • Ak nastavíte položku [Photo Creativity] v režime [Superior Auto], prekrývanie záberov sa vypne.


Súvisiaca téma