Image Size

Nastavenie [Image Size] rozhodne o veľkosti obrazového súboru, ktorý sa po nasnímaní záberu zaznamená.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať.
  1. MENU 1 [Image Size] požadovaná veľkosť

Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [3:2]Veľkosť záberu
Použitie
L: 20M
5472 × 3648 pixelov
Pre tlač až do formátu A3+

M: 10M
3888 × 2592 pixelov
Pre tlač až do formátu A3

S: 5.0M
2736 × 1824 pixelov
Pre fotografie od formátu 10×15 cm až do formátu A4

Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [16:9]Veľkosť záberu
Použitie
L: 17M
5472 × 3080 pixelov
Na zobrazenie na HDTV prijímači

M: 7.5M
3648 × 2056 pixelov

S: 4.2M
2720 × 1528 pixelov

Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [4:3]Veľkosť záberu
Použitie
L: 18M
4864 × 3648 pixelov
Na zobrazenie v počítači

M: 10M
3648 × 2736 pixelov

S: 5.0M
2592 × 1944 pixelov

VGA
640 × 480 pixelov
Pre e-mailové prílohy

Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [1:1]Veľkosť záberu
Použitie
L: 13M
3648 × 3648 pixelov
Na snímanie v kompozícii ako pri fotoaparáte stredného formátu

M: 6.5M
2544 × 2544 pixelov

S: 3.7M
1920 × 1920 pixelov

Poznámky
  • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG], veľkosť záberu RAW zodpovedá možnosti L.

Súvisiaca téma