Quality

Táto funkcia umožňuje vybrať kvalitu statických záberov.
  1. MENU 1 [Quality] požadovaný režim(RAW)
Formát súborov: RAW (snímanie použitím formátu kompresie RAW.)
Digitálne spracovanie sa pre tento formát súborov nevykoná. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať zábery v počítači na profesionálne účely.
  • Veľkosť záberu je pevne nastavená na maximálnu veľkosť. Veľkosť záberu sa na displeji nezobrazí.


(RAW & JPEG)
Formát súborov: RAW (snímanie použitím formátu kompresie RAW.) + JPEG
Záber vo formáte RAW sa vytvorí súčasne so záberom vo formáte JPEG.
Toto nastavenie je vhodné, ak potrebujete dva obrazové súbory: súbor vo formáte JPEG na zobrazenie a súbor vo formáte RAW na úpravu.
  • Kvalita záberu vo formáte JPEG je fixne nastavená na možnosť [Fine].

(Fine)
Formát súborov: JPEG
Záber sa počas záznamu skomprimuje na formát JPEG.
Keďže je miera kompresie pre nastavenie [Standard] vyššia ako pre nastavenie [Fine], veľkosť súboru pre nastavenie [Standard] je menšia ako pre nastavenie [Fine].
To umožňuje zaznamenanie viacerých súborov na pamäťovú kartu, avšak kvalita záberov bude nižšia.

(Standard)

Zábery vo formáte RAW
Na otvorenie záberov vo formáte RAW zaznamenaných v tomto fotoaparáte je potrebný softvér „Image Data Converter“. Pomocou tohto softvéru môžete otvárať zábery vo formáte RAW a konvertovať ich na bežný formát, ako napríklad JPEG alebo TIFF, a upravovať ich vyváženie bielej farby, sýtosť farieb a kontrast.
Poznámky
  • K záberom vo formáte RAW nie je možné pridať registráciu DPOF (Objednávka tlače).

  • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG], nie je možné použiť nasledujúce funkcie.

  • Funkcie priblíženia iné ako optické priblíženie

  • [Auto HDR]

  • [Picture Effect]

  • [Auto Object Framing]

Súvisiaca téma