Panorama: Size

Táto funkcia slúži na nastavenie veľkosti záberu pri snímaní v režime [Sweep Panorama].
  1. MENU 1 [Panorama: Size] požadovaná veľkosť


Standard
Nasnímajú sa zábery so štandardným rozmerom.
Vertikálne: 3872 × 2160
Horizontálne: 8192 × 1856

Wide
Nasnímajú sa zábery so širokouhlým rozmerom.
Vertikálne: 5536 × 2160
Horizontálne: 12416 × 1856