Panorama: Direction

Táto funkcia umožňuje nastaviť smer, v ktorom sa má fotoaparátom pohybovať pri snímaní panoramatických záberov.
  1. MENU 1 [Panorama: Direction] požadovaný režim


Right
Fotoaparátom pohybujte zľava doprava.

Left
Fotoaparátom pohybujte sprava doľava.

Up
Fotoaparátom pohybujte zdola nahor.

Down
Fotoaparátom pohybujte zhora nadol.

Súvisiaca téma