Focus Mode

Táto funkcia umožňuje vybrať spôsob zaostrenia vhodný pre pohyb objektu.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia zaostrenia.
  1. MENU 2 [Focus Mode] požadovaný režim


(Single-shot AF)
Fotoaparát uzamkne zaostrenie po dosiahnutí nastavenia zaostrenia. Nastavenie [Single-shot AF] použite, keď sa objekt nehýbe.

(Continuous AF)
Fotoaparát bude pokračovať v zaostrovaní, keď stlačíte spúšť a podržíte ju stlačenú do polovice. Toto nastavenie použite, keď sa objekt pohybuje.

(DMF)
Umožňuje použiť manuálne zaostrenie v kombinácii s automatickým zaostrením.

(Manual Focus)
Manuálne nastavenie zaostrenia.

Používanie funkcie [DMF]/[Manual Focus]

  1. MENU 2 [Focus Mode] [DMF] alebo [Manual Focus]

  1. Upravte zaostrenie otočením ovládacieho prstenca.

  • Na jednoduchšie nastavenie zaostrenia môžete použiť funkciu regulácie ostrosti obrazu, funkciu [Focus Magnifier] alebo [MF Assist].

  • Keď je položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [DMF], automatické zaostrenie sa aktivuje stlačením spúšte do polovice.

Zaostrenie použitím nastavenia [DMF]
Nastavenie [DMF] vám umožní použiť kombináciu nastavenia manuálneho a automatického zaostrenia nasledovným spôsobom.
  • Po automatickom zaostrení vykonajte jemné zaostrenie manuálne.

Táto možnosť je užitočná, keď chcete zaostriť presnejšie. Podržte spúšť do polovice a potom otočte ovládacím prstencom.
  • Najprv nastavte zaostrenie ručne, potom použite automatické zaostrenie.

Táto možnosť je užitočná pri zaostrovaní na objekty, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti scény, pretože tieto objekty zvyknú byť pri použití automatického nastavenia zaostrenia rozostrené.
Poznámky
  • Ak je nastavená vzdialenosť zaostrenia veľmi krátka, na zábere sa môže zobraziť prach alebo odtlačky prstov na objektíve. Utrite objektív jemnou handričkou.

  • Po zmene spôsobu zaostrenia sa nastavená vzdialenosť zaostrenia vymaže.

Súvisiaca téma