Autofocus Area

Táto funkcia umožňuje zmeniť oblasť zaostrenia. Keď je zložité správne zaostriť v režime automatického zaostrenia, použite ponuku.
  1. MENU 2 [Autofocus Area] požadovaný režim


(Multi)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho rámčeka.
Keď v režime snímania statického záberu stlačíte spúšť do polovice, okolo oblasti, na ktorú je zaostrené, sa zobrazí zelený rámček.
  • Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre, AF (Automatické zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.


(Center)
Automaticky zaostrí na objekt uprostred zameriavacieho rámčeka. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.

(Flexible Spot)
Táto funkcia umožňuje posunúť zameriavací rámček AF zóny na požadované miesto na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.

Poznámky
  • Pri použití nasledujúcich funkcií bude zameriavací rámček AF zóny vypnutý a zobrazí sa ako bodkovaná čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.

  • Funkcie priblíženia iné ako optické priblíženie

  • [AF Illuminator]

  • Ak je aktivovaná funkcia zaostrovania sledovaného objektu, fotoaparát bude zaostrovať s prioritou na objekt, ktorý sa má sledovať.

Používanie funkcie flexibilného bodového merania

Funkcia [Flexible Spot] je užitočná, ak snímate objekt, ktorý sa nenachádza v strede rámčeka. Môžete snímať objekt bez zmeny kompozície.
A: Zameriavací rámček AF zóny (žltý: nastaviteľný/sivý: zafixovaný)
  1. Pomocou otočného ovládača upravte polohu zameriavacieho rámčeka AF zóny, kde chcete zaostriť, a potom stlačte tlačidlo .

Ak chcete nastavenie vynulovať, znova stlačte tlačidlo .
Súvisiaca téma