Soft Skin Effect

Táto funkcia umožňuje nastaviť možnosť použitia efektu [Soft Skin Effect], ako aj úroveň efektu, keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre.
  1. MENU 2 [Soft Skin Effect] požadovaný režim

  • Ak vyberiete možnosť [On], pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte požadovanú úroveň efektu.(On)
Použije sa efekt [Soft Skin Effect].
(Off)
Funkcia [Soft Skin Effect] sa nepoužije.

Poznámky
  • Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť v závislosti od objektu viditeľný.

Súvisiaca téma