ISO

  1. MENU 3 [ISO] požadovaný režim

  • Ak vyberiete možnosť [Multi Frame Noise Reduct.] alebo [ISO AUTO], stlačením tlačidla na otočnom ovládači zobrazte obrazovku nastavenia a potom vyberte požadovanú hodnotu.(Multi Frame Noise Reduct.)
Fotoaparát prekryje sekvenčné zábery tak, aby bol výsledkom záber s menšou úrovňou šumu. Stlačením tlačidla na otočnom ovládači zobrazte obrazovku nastavení a potom pomocou tlačidiel / vyberte požadovanú hodnotu od ISO AUTO, 200 do 25600.
(ISO AUTO)
Fotoaparát nastaví citlivosť ISO automaticky na základe okolitých svetelných podmienok. Pre režim [ISO AUTO] môžete nastaviť maximálnu a minimálnu hodnotu ISO. Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku nastavenia.

100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlostný index záznamového média, ktoré obsahuje obrazový snímač zachytávajúci svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Záber však môže obsahovať šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Poznámky
  • Položku [ISO AUTO] nie je možné vybrať, keď je fotoaparát nastavený na možnosť [Manual Exposure]. [ISO 160] je predvolené nastavenie.

  • Keď je položka [ISO] nastavená na nižšiu hodnotu ako ISO 160, rozsah pre zaznamenateľný jas objektu (dynamický rozsah) sa môže znížiť.

  • Pre videozáznamy je k dispozícii hodnota od ISO 160 do ISO 3200.

  • Ak je položka [ISO] nastavená na možnosť [Multi Frame Noise Reduct.], fotoaparát prekryje zábery. Na zaznamenanie záberu je potrebný ďalší pokus, pričom blesk nebude fungovať.

Súvisiaca téma