Flash Comp.

Táto funkcia umožňuje nastaviť intenzitu svetla blesku. Nezávisle od kompenzácie expozície mení kompenzácia blesku intenzitu svetla blesku, aby sa zmenila expozícia pre hlavný objekt v rozsahu svetla blesku.
  1. MENU 3 [Flash Comp.] požadovaná hodnota

Upravením hodnoty na stranu + sa zvýši úroveň blesku, upravením na stranu – sa úroveň blesku zníži.
Aký je rozdiel medzi kompenzáciou expozície a kompenzáciou blesku?
Kompenzácia expozície mení intenzitu svetla blesku spolu so zmenou rýchlosti uzávierky, clony a nastavenia ISO (keď je položka [ISO] nastavená na možnosť [ISO AUTO]). Kompenzácia blesku mení len intenzitu svetla blesku.
Súvisiaca téma