White Balance

Táto funkcia slúži na úpravu farebných tónov podľa okolitých svetelných podmienok. Použite ju, keď má záber neprirodzené farby.
  1. MENU 3 [White Balance] požadovaný režim

  • V režimoch funkcie [White Balance] iných ako [C.Temp./Filter] môžete jemne vyladiť farebný tón podľa potreby. Stlačením tlačidla na otočnom ovládači zobrazte obrazovku úprav a potom upravte tón pomocou tlačidiel ///.

  • Farebný tón možno jemne upraviť v nasledujúcich odtieňoch: zelená (G)/purpurová (M)/modrá (B)/oranžová (A).


(Auto WB)
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby vyzerali prirodzene.

(Daylight)
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď.

(Shade)
Upravuje nastavenie pre tienisté miesto.

(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom mieste.

(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom osvetlení, napríklad vo fotoateliéri.

(Fluor.: Warm White)
(Fluor.: Cool White)
(Fluor.: Day White)
(Fluor.: Daylight)
[Fluor.: Warm White]: Upravuje nastavenie pre teplé biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Cool White]: Upravuje nastavenie pre chladné biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Day White]: Upravuje nastavenie pre denné biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Daylight]: Upravuje nastavenie pre denné osvetlenie pri žiarivke.


(Flash)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.

(C.Temp./Filter)
Upravuje nastavenie teploty farieb v závislosti od svetelného zdroja. Dosahuje efekt filtrov kompenzácie farieb pre fotografiu. Ak stlačíte tlačidlo , môžete nastaviť teplotu farieb pomocou tlačidiel /. Ak stlačíte tlačidlo znova, zobrazí sa obrazovka jemných úprav.

(Custom)
Vyváženie bielej farby sa zafixuje na nastavenie v závislosti od svetelného zdroja. Tento režim použite, ak pomocou nastavenia [Auto WB] a ďalších nastavení nie je možné dosiahnuť presné farby.

(Custom Setup)
Do pamäte sa uloží základná biela farba, ktorá sa použije v režime [Custom].


Účinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Denné svetlo (biela farba ako štandard)
Zamračené (modrastá farba)
Žiarivka (sfarbenie do zelena)
Žiarovka (červenkastá farba)


Zachytenie základnej bielej farby v režime [Custom Setup]

  1. MENU 3 [White Balance] [Custom Setup]

  1. Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť vypĺňala oblasť AF umiestnenú v strede, a potom stlačte spúšť.

Spúšť klikne a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebný filter).
  1. Stlačte tlačidlo na otočnom ovládači.

Na displeji sa znova zobrazia informácie o snímaní, pričom sa zachová zapamätané vlastné nastavenie vyváženia bielej farby.
  • Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované pomocou tejto operácie je účinné, kým sa nezaregistruje nové nastavenie.

Poznámky
  • Hlásenie „Custom WB Error“ indikuje, že hodnota je mimo očakávaného rozsahu. (Ak sa napríklad použije blesk pri fotografovaní blízkeho objektu alebo keď sa v rámčeku nachádza jasne sfarbený objekt.) Ak zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora na obrazovke informácií o snímaní sa zmení na žltú. V takom prípade môžete snímať, avšak odporúča sa, aby ste znova nastavili vyváženie bielej farby a získali presnejšiu hodnotu vyváženia bielej farby.

  • Počas zaznamenávania základnej bielej farby dbajte na to, aby nedošlo k chveniu ani nárazu fotoaparátu.

  • Ak sa počas stlačenia spúšte použije blesk, vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa zaregistruje tak, že sa vezme do úvahy svetlo blesku. Neskôr fotografujte s bleskom.

Súvisiaca téma