DRO/Auto HDR

Táto funkcia slúži na korekciu jasu alebo kontrastu.
 1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] požadovaný režim(Off)
Funkcia [DRO/Auto HDR] sa nepoužije.
(D-Range Opt.)
Rozdelením záberu na malé časti analyzuje fotoaparát kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym jasom a gradáciou.

(Auto HDR)
Nasnímajú sa tri zábery s rozdielnymi úrovňami expozície a potom sa prekryjú jasné oblasti podexponovaného záberu a tmavé oblasti preexponovaného záberu, čím sa vytvorí záber s výraznou gradáciou. Zaznamená sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

Optimalizátor dynamického rozsahu

 1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.]

 1. Pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte optimálnu úroveň.


(D-Range Optimizer: Auto)
Jas sa upraví automaticky.

(Úroveň)*
Optimalizuje sa gradácia zaznamenaného záberu vo všetkých častiach záberu. Vyberte optimálnu úroveň medzi Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).

* Číslo Lv, ktoré sa zobrazí so značkou , označuje aktuálne nastavenú hodnotu.
Poznámky
 • Pri snímaní s funkciou [D-Range Opt.] môže byť na zábere šum. Po kontrole zaznamenaného záberu vyberte správnu úroveň, najmä ak chcete zvýrazniť efekt.

Auto HDR

 1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

 1. Pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte optimálnu úroveň.


(Auto HDR: Exposure Diff. Auto)
Rozdiel v expozícii sa upraví automaticky.

(Úroveň rozdielu v expozícii)*
Nastaví sa rozdiel v expozícii na základe kontrastu objektu.
Vyberte optimálnu úroveň medzi 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná).
Napríklad, ak hodnotu expozície nastavíte na 2,0 EV, vytvoria sa tri zábery: –1,0 EV, optimálna expozícia a +1,0 EV.

* Číslo EV, ktoré sa zobrazí so značkou , označuje aktuálne nastavenú hodnotu.
Poznámky
 • Keďže sa spúšť aktivuje trikrát pre jeden záber, dbajte na nasledovné:

 • Túto funkciu použite, keď sa objekt nehýbe ani nebliká.

 • Nemeňte kompozíciu.

 • Túto funkciu nie je možné použiť na záberoch vo formáte RAW.

 • Nové snímanie nie je možné začať, kým sa nedokončí proces zaznamenávania po snímaní.

 • V závislosti od rozdielov v osvetlení objektu a podmienok snímania sa nemusí dosiahnuť požadovaný efekt.

 • Pri použití blesku má táto funkcia minimálny účinok.

 • Ak je kontrast scény slabý alebo ak sa vyskytlo silné chvenie fotoaparátu alebo rozostrenie objektu, zábery HDR nemusia byť kvalitné. Ak fotoaparát rozpozná takúto situáciu, na zaznamenanom zábere vás ikona o tejto situácii informuje. V prípade potreby nasnímajte záber znova, zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.

Súvisiaca téma