Creative Style

Táto funkcia umožňuje vybrať požadované spracovanie záberu.
Podľa potreby môžete upraviť kontrast, sýtosť a ostrosť pre jednotlivé režimy funkcie [Creative Style].
Na rozdiel od funkcie [Scene Selection], kde sa zábery snímajú automaticky, môžete upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky/hodnotu clony) atď.
  1. MENU 3 [Creative Style] požadovaný režim


(Standard)
Slúži na snímanie v rozličných scénach s výraznou gradáciou a žiarivými farbami.

(Vivid)
Zvýrazní sa sýtosť a kontrast na dosiahnutie pozoruhodných záberov farebných scén a objektov, napríklad kvetín, jarnej zelene, modrej oblohy alebo výhľadov na oceán.

(Portrait)
Slúži na snímanie farby pokožky v jemnom tóne, čo je ideálne na snímanie portrétov.

(Landscape)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sa zvýraznia na snímanie živých a ostrých scén. Viac vynikne aj vzdialená krajina.

(Sunset)
Slúži na snímanie nádherných červených odtieňov zapadajúceho slnka.

(Black & White)
Slúži na snímanie čiernobielych záberov.

  1. Ak chcete upraviť nastavenie (Contrast), (Saturation) alebo (Sharpness), stlačte tlačidlo / na otočnom ovládači.

  1. Pomocou tlačidiel / vyberte požadovanú hodnotu.


(Contrast)
Čím vyššiu hodnotu vyberiete, tým viac sa zvýrazní rozdiel medzi svetlom a tieňom a záber tak bude výraznejší.
(Saturation)
Čím vyššiu hodnotu vyberiete, tým jasnejšia bude farba. Ak vyberiete nižšiu hodnotu, farba záberu sa potlačí a stlmí.
(Sharpness)
Slúži na úpravu ostrosti. Čím vyššiu hodnotu vyberiete, tým viac sa zvýraznia obrysy. Čím nižšiu hodnotu vyberiete, tým viac sa obrysy zjemnia.

Poznámky
  • Keď je položka [Creative Style] nastavená na možnosť [Black & White], položku [Saturation] nie je možné upraviť.

Súvisiaca téma