Picture Effect

Táto funkcia slúži na výber požadovaného filtra efektu na dosiahnutie impozantnejšieho a umeleckejšieho výrazu.
 1. MENU 3 [Picture Effect] požadovaný režim

 • Ak vyberiete režim s voliteľnými nastaveniami, vyberte požadované nastavenie použitím tlačidiel / na otočnom ovládači.

 • Ak chcete pridať efekty k videozáznamom, stlačte tlačidlo MOVIE (Videozáznam).


(Off)
Funkcia [Picture Effect] sa nepoužije.
(Toy Camera)
Umožňuje snímanie záberov s efektmi, ako napríklad tunelový efekt, vysoký kontrast alebo odtieň farieb, ako keby boli nasnímané hračkárskym fotoaparátom. Farebný tón môžete nastaviť pomocou tlačidiel /.
(Pop Color)
Umožňuje snímanie farebných záberov podobných štýlu pop art s dôrazom na farebné tóny.
(Posterization)
Vytvorenie abstraktného vzhľadu s vysokým kontrastom zvýraznením primárnych farieb alebo čiernobielej fotografie.
Primárne farby alebo čiernobielu fotografiu môžete vybrať pomocou tlačidiel /.
(Retro Photo)
Vytvorenie fotografie so zastaraným vzhľadom v sépiových farebných tónoch a nevýrazným kontrastom.
(Soft High-key)
Umožňuje snímanie jemných a jasných záberov s dôrazom na jas.
(Partial Color)
Umožňuje snímanie záberov, ktoré vytvárajú silný dojem ponechaním určenej farby na častiach čiernobieleho záberu. Farbu, ktorá sa má zachovať, môžete vybrať pomocou tlačidiel /.
(High Contrast Mono.)
Vytvorenie čiernobieleho záberu s vysokým kontrastom.
(Soft Focus)
Vytvorenie záberu vyplneného efektom jemného osvetlenia.
Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou tlačidiel /.
(HDR Painting)
Umožňuje nasnímanie viacerých záberov s rôznymi hodnotami expozície s cieľom vytvoriť jediný záber, ktorý bude vyzerať ako olejomaľba. Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou tlačidiel /.
(Rich-tone Mono.)
Umožňuje nasnímanie viacerých záberov s rôznymi hodnotami expozície s cieľom vytvoriť jediný čiernobiely záber s výraznou gradáciou a detailmi.
(Miniature)
Umožňuje také spracovanie záberu, aby záber vyzeral tak, ako keby ste snímali diorámy. Jedna časť záberu sa rozmaže s cieľom získať vysokokontrastný záber. Rozostrenú časť môžete zmeniť pomocou tlačidiel /.
(Watercolor)
Umožňuje nasnímať záber s efektom rozpitia atramentu a rozmazania, ako keby bol namaľovaný vodovými farbami.
(Illustration)
Umožňuje nasnímať záber podobný ilustrácii zdôraznením obrysov. Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou tlačidiel /.

Pridanie efektu do videozáznamu
 • Pre videozáznamy sú účinné nasledujúce režimy [Picture Effect]. Funkciu dvojitého snímania nemožno použiť.

 • [Toy Camera]

 • [Pop Color]

 • [Posterization]

 • [Retro Photo]

 • [Soft High-key]

 • [Partial Color]

 • [High Contrast Mono.]

Poznámky
 • Efekt [Miniature] sa nemusí použiť, ak používate funkciu priblíženia inú ako optické priblíženie.

 • Ak používate funkciu [Partial Color], vybraná farba sa nemusí v závislosti od objektu alebo podmienok snímania zachovať.

 • V nasledujúcich situáciách nie je možné potvrdiť efekt pred snímaním. Tiež nie je možné nastaviť položku [Drive Mode].

 • [Soft Focus]

 • [HDR Painting]

 • [Rich-tone Mono.]

 • [Miniature]

 • [Watercolor]

 • [Illustration]

 • Ak je kontrast scény slabý alebo ak sa vyskytlo silné chvenie fotoaparátu alebo rozostrenie objektu, zábery HDR s vybraným nastavením [HDR Painting] alebo [Rich-tone Mono.] nemusia byť kvalitné. Ak fotoaparát rozpozná takéto situácie, na zaznamenanom zábere vás ikona o tejto situácii informuje. V prípade potreby nasnímajte záber znova, zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.

Súvisiaca téma