Long Exposure NR

Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na hodnotu 1/3 sekundy alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), funkcia redukcie šumu bude aktívna tak dlho ako bude otvorená spúšť. To má za úlohu zredukovať zrnitý šum typický pre dlhú expozíciu.
  1. MENU 4 [Long Exposure NR] požadovaný režim


On
Funkcia redukcie šumu je aktívna tak dlho ako je otvorená spúšť. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a vy nebudete môcť nasnímať ďalší záber. Túto možnosť vyberte, ak je prioritou kvalita záberu.

Off
Funkcia [Long Exposure NR] sa nepoužije. Túto možnosť vyberte, ak je prioritou časovanie snímania.

Poznámky
  • Aj keď je položka [Long Exposure NR] nastavená na možnosť [On], funkcia redukcie šumu nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:

  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.], [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.]

  • Keď je položka [Scene Selection] nastavená na možnosť (Sports Action) alebo (Hand-held Twilight)

  • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

Súvisiaca téma