High ISO NR

Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO fotoaparát redukuje šum. Ak prebieha redukcia šumu, v niektorých prípadoch sa môže zobraziť hlásenie a vy vtedy nebudete môcť nasnímať ďalší záber.
  1. MENU 4 [High ISO NR] požadovaný režimHigh
Aktivuje sa výrazná redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO. Túto možnosť vyberte, ak je prioritou redukcia šumu.
Normal
Aktivuje sa normálna redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO.

Low
Aktivuje sa stredná redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO. Túto možnosť vyberte, ak je prioritou časovanie snímania.

Poznámky
  • Funkcia redukcie šumu nie je k dispozícii pre zábery vo formáte RAW.

Súvisiaca téma