SteadyShot

Táto funkcia umožňuje nastavenie toho, či sa má alebo nemá použiť funkcia [SteadyShot] pre snímanie statických záberov.
  1. MENU 4 [SteadyShot] požadovaný režim


On
Nastavenie, či sa má alebo nemá použiť funkcia [SteadyShot].

Off