Color Space

Spôsob reprezentácie farieb kombináciami čísel alebo rozsahu reprodukcie farieb sa nazýva „farebný priestor“. Farebný priestor môžete meniť v závislosti od účelu.
  1. MENU 4 [Color Space] požadovaný režim


sRGB
Toto je štandardný farebný priestor pre digitálne fotoaparáty. sRGB použite pri bežnom snímaní, napríklad ak plánujete zábery vytlačiť bez zmien.

AdobeRGB
Toto nastavenie má široký rozsah reprodukcie farieb. Nastavenie Adobe RGB je účinné, ak je veľká časť objektu jasne zelená alebo červená. Názov súboru záberu začína znakmi „_DSC“.

Poznámky
  • Nastavenie Adobe RGB je určené pre aplikácie alebo tlačiarne s podporou správy farieb a farebného priestoru s možnosťou DCF2.0. Používanie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že sa nezobrazia alebo nevytlačia zábery, ktoré nereprodukujú farby verne.

  • Počas zobrazenia záberov zaznamenaných s nastavením Adobe RGB vo fotoaparáte alebo v inom zariadení nekompatibilnom s Adobe RGB sa môžu zábery zobraziť s nedostatočnou sýtosťou.