Memory

Táto funkcia umožňuje vo fotoaparáte zaregistrovať až tri často používané režimy alebo nastavenia fotoaparátu. Tieto nastavenia môžete vyvolať pomocou funkcie [Memory recall].
 1. Nastavte fotoaparát na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovať.

 1. MENU 5 [Memory] požadované číslo

Poznámky
 • Pri oprave nastavení postupujte znova podľa krokov 12.

Položky, ktoré možno zaregistrovať

Dostupné nastavenia snímania:
 • Režimy snímania nastavené pomocou voliča režimov

 • Clona (hodnota F)

 • Rýchlosť uzávierky

 • EV

 • Položky (Ponuka snímania statických záberov)

 • Položky (Ponuka snímania videozáznamov)

 • Miera optického priblíženia

Poznámky
 • Presun programov a manuálne zaostrenie nie je možné zaregistrovať.

Vyvolanie zaregistrovaných nastavení

 1. Prepnite volič režimov do polohy (Memory recall).

 1. Stlačením tlačidla / na otočnom ovládači alebo otočením otočného ovládača vyberte požadované číslo.

Poznámky
 • Ak po dokončení nastavenia snímania nastavíte položku (Memory recall), vyvolaným hodnotám [Memory] sa udelí priorita a pôvodné nastavenia sa nebudú dať použiť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.

Súvisiaca téma