Record Setting

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije väčšie množstvo údajov za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
  1. MENU 1 [Record Setting] požadovaný režim


File Format: AVCHD

60i/50i:
Videozáznamy sa zaznamenávajú pri približne 60 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo 50 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i) v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.

24p/25p:
Videozáznamy sa zaznamenávajú pri približne 24 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo 25 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i) v progresívnom režime, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.

60p/50p:
Videozáznamy sa zaznamenávajú pri približne 60 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo 50 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i) v progresívnom režime, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.


Record Setting
Priemerná prenosová rýchlosť
Popis

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
24 MB/s
Snímanie s vysokou kvalitou obrazu v rozlíšení 1920×1080 (60i/50i)
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
17 MB/s
Snímanie so štandardnou kvalitou obrazu v rozlíšení 1920×1080 (60i/50i)

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
28 Mb/s
Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu v rozlíšení 1920×1080 (60p/50p)

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24 MB/s
Snímanie s vysokou kvalitou obrazu v rozlíšení 1920×1080 (24p/25p) a vytvorenie atmosféry podobnej atmosfére filmu.

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
17 MB/s
Snímanie so štandardnou kvalitou obrazu v rozlíšení 1920×1080 (24p/25p) a vytvorenie atmosféry podobnej atmosfére filmu.


File Format: MP4

Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.


Record Setting
Priemerná prenosová rýchlosť
Popis
1440×1080 12M
12 MB/s
Sníma sa s rozlíšením 1440×1080

VGA 3M
3 MB/s
Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky
  • Záber telefoto sa vytvorí, keď sa vyberie záber veľkosti [VGA 3M].

  • Vytváranie diskov AVCHD z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite disky Blu-ray.

Súvisiaca téma