Image Size(Dual Rec)

Táto funkcia umožňuje nastaviť veľkosť statického záberu nasnímaného počas snímania videozáznamu.
  1. MENU 1 [Image Size(Dual Rec)] požadovaná veľkosť

Keď je položka [Record Setting] nastavená na inú možnosť ako [VGA 3M]


L: 17M
Na zobrazenie na HDTV prijímači a tlač až do formátu A3+

S: 4.2M
Na zobrazenie na HDTV prijímači

Keď je položka [Record Setting] nastavená na možnosť [VGA 3M]


L: 13M
Na tlač až do formátu A3

S: 3.2M
Na tlač až do formátu 10×15 cm alebo 13×18 cm.

Súvisiaca téma