SteadyShot

Mieru účinku funkcie [SteadyShot] možno pri snímaní videozáznamov nastaviť.
  1. MENU 1 [SteadyShot] požadovaný režim


Active
Potláča chvenie fotoaparátu pri snímaní záberov počas chôdze alebo približovania.

Standard
Potláča chvenie fotoaparátu pri snímaní videozáznamu v nestabilných podmienkach.

Off
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Poznámky
  • Ak zmeníte nastavenie položky [SteadyShot], zmení sa zorný uhol.

Súvisiaca téma