Audio Recording

Táto funkcia slúži na nastavenie toho, či sa má počas snímania videozáznamov nahrávať zvuk.
  1. MENU 1 [Audio Recording] požadovaný režimOn
Táto funkcia slúži na nastavenie toho, či sa má počas snímania videozáznamov nahrávať zvuk.

Off


Poznámky
  • Keď je položka [Audio Recording] nastavená na možnosť [On], zaznamená sa zvuk prevádzky objektívu a fotoaparátu.