Wind Noise Reduct.

Táto funkcia slúži na potlačenie šumu vetra pri snímaní videozáznamov.
  1. MENU 1 [Wind Noise Reduct.] požadovaný režimOn
Nastavenie toho, či sa má potlačiť šum vetra.
Off

Poznámky
  • Ak je funkcia [Wind Noise Reduct.] nastavená na možnosť [On], aj keď nefúka silný vietor, je možné, že okrem vetra sa zníži úroveň hlasitosti aj ostatných zaznamenávaných zvukov.