FINDER/LCD Setting

Nastavenie spôsobu prepínania medzi elektronickým hľadáčikom a displejom pri použití elektronického hľadáčika (predáva sa osobitne).

Auto
Rozpozná pozíciu očí a automaticky prepne medzi elektronickým hľadáčikom a displejom.

Manual
Prepne medzi elektronickým hľadáčikom a displejom po stlačení tlačidla na hľadáčiku (predáva sa osobitne).

Poznámky
  • Funkciu [FINDER/LCD Setting] možno nastaviť len vtedy, ak je pripojený kompatibilný elektronický hľadáčik (predáva sa osobitne).