Red Eye Reduction

Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí pri použití blesku.
  1. MENU 1 [Red Eye Reduction] požadovaný režimOn
Blesk blysne, aby sa potlačil efekt červených očí.
Off
Funkcia [Red Eye Reduction] sa nepoužije.

Čo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej časti oka (sietnici) (A), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
  • V nastavení [Scene Selection] vyberte režim (High Sensitivity). (Položka [Flash Mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Flash Off].)

Poznámky
  • Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby nedošlo k rozmazaniu záberov. Trvá zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.

  • Funkcia [Red Eye Reduction] nemusí priniesť požadovaný efekt. Závisí to od individuálnych rozdielov a podmienok, napríklad vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil pohľad od predzáblesku.

  • Funkcia [Red Eye Reduction] sa nastaví na možnosť [Off] v nasledujúcich situáciách:

  • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

  • Keď je vybraný režim (Night Scene) alebo (Hand-held Twilight) v nastavení [Scene Selection].

  • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.