Grid Line

Pomocou mriežky možno jednoducho nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
  1. MENU 1 [Grid Line] požadovaný režimRule of 3rds Grid
Umiestnením hlavných objektov do blízkosti jednej z čiar mriežky, ktorá rozdeľuje záber na tretiny, sa vytvorí dobre vyvážená kompozícia.

Square Grid
Štvorcová mriežka uľahčuje overenie horizontálneho vyrovnania kompozície. Táto možnosť je vhodná na určenie kvality kompozície pri snímaní krajiny, detailov alebo duplicitných záberov.

Diag. + Square Grid
Umiestnením objektu na diagonálnu čiaru možno vyjadriť povznášajúci a silný pocit.
Off
Mriežka sa nezobrazí.