Auto Review

Ihneď po snímaní môžete na displeji skontrolovať nasnímaný záber. Táto funkcia umožňuje zmeniť čas zobrazenia.
  1. MENU 1 [Auto Review] požadovaný režim
10 Sec
Záber sa zobrazí v nastavenom čase.

5 Sec
2 Sec

Off
Záber sa nezobrazí.

Poznámky
  • V závislosti od nastavenia, ako napríklad [DRO/Auto HDR] a [Soft Skin Effect], sa môže pred záberom so spracovaným efektom vo fotoaparáte dočasne zobraziť nespracovaný záber.