DISP Button

Počas snímania môžete nastaviť dostupný režim zobrazenia na displeji stlačením tlačidla DISP (Display Contents) na otočnom ovládači.
  1. MENU 1 [DISP Button] požadovaný režim

Položky označené značkou sú dostupné.
  1. Položku nastavte stlačením tlačidla MENU.


Graphic Display
Zobrazenie základných informácií o snímaní. Grafické znázornenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
Display All Info.
Zobrazia sa informácie o snímaní.
No Disp. Info.
Informácie o snímaní sa nezobrazia.
Level
Zobrazí sa sprievodný indikátor uhla naklonenia fotoaparátu smerom dozadu, dopredu, doľava alebo doprava. Ak je fotoaparát v rovine, sprievodný indikátor je zelený.
Histogram
Zobrazí sa grafické znázornenie rozloženia svetla.

Súvisiaca téma