Peaking Level

Táto funkcia slúži na zvýraznenie obrysu zaostrených rozsahov určitou farbou pri manuálnom zaostrovaní.
Táto funkcia umožňuje jednoducho potvrdiť zaostrenie.
  1. MENU 1 [Peaking Level] požadovaný režim
High
Obrys sa zvýrazní silno.

Mid
Obrys sa zvýrazní stredne silno.

Low
Obrys sa zvýrazní slabo.
Off
Obrys sa nezvýrazní.


Poznámky
  • Keďže fotoaparát určuje, ktoré ostré oblasti sú zaostrené, úroveň regulácie ostrosti sa líši v závislosti od objektu a podmienok pri snímaní.

  • Obrys zaostrených rozsahov sa nezvýrazní, keď je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI.

Súvisiaca téma