Peaking Color

Táto funkcia slúži na nastavenie farby použitej pre funkciu regulácie ostrosti obrazu pri manuálnom zaostrení.
  1. MENU 1 [Peaking Color] požadovaný režim
Red
Obrysy sa zvýraznia červenou farbou.

Yellow
Obrysy sa zvýraznia žltou farbou.
White
Obrysy sa zvýraznia bielou farbou.


Poznámky
  • Túto položku nie je možné nastaviť, ak je položka [Peaking Level] nastavená na možnosť [Off].

Súvisiaca téma