Zoom Func. on Ring

Táto funkcia slúži na nastavenie spôsobu približovania, keď je ovládaciemu prstencu priradená funkcia približovania.
V predvolenom nastavení je funkcia priblíženia priradená ovládaciemu prstencu, keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto] alebo [Superior Auto].
  1. MENU 2 [Zoom Func. on Ring] požadovaný režim


Standard
Plynulé približovanie a odďaľovanie použitím ovládacieho prstenca.

Step
Približovanie a odďaľovanie použitím ovládacieho prstenca v zafixovaných krokoch ohniskovej vzdialenosti.
Zafixované kroky* sú 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm a 100 mm.
* Ekvivalent 35 mm

Poznámky
  • V nasledujúcich prípadoch bude priblíženie [Standard] aj v prípade, ak je nastavená položka [Step].

  • Keď približujete použitím páčky W/T (priblíženie)

  • Počas snímania videozáznamov

  • Keď sa používajú iné funkcie priblíženia ako optické priblíženie

Súvisiaca téma