Function Button

Sedem funkcií (A) priradených tlačidlu Fn (Funkcia) môžete prispôsobiť.
  1. MENU 2 [Function Button] [Function 1] až [Function 7] požadovaný režim

V časti (A) sa zľava doprava zobrazia priradené funkcie [Function 1] až [Function 7].

Funkcie, ktoré sa majú priradiť
Exposure Comp.
Focus Mode
Autofocus Area
ISO
Drive Mode
Metering Mode
Flash Mode
Flash Comp.
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Soft Skin Effect
Quality
Image Size
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Not set (Žiadne priradené funkcie)


Funkcie priradené v predvolených nastaveniach
Function 1
Exposure Comp.
Function 2
ISO
Function 3
White Balance
Function 4
DRO/Auto HDR
Function 5
Picture Effect
Function 6
Not set
Function 7
Not set

Súvisiaca téma
ISO