Func. of Right Button

Táto funkcia umožňuje vyberať často používané funkcie a priradiť ich pravému tlačidlu.
  1. MENU 2 [Func. of Right Button] požadovaný režimExposure Comp.
Priradí sa vami nastavená funkcia.

Drive Mode
Flash Mode

Focus Mode

Autofocus Area

Smile/Face Detect.

Auto Object Framing

Soft Skin Effect

ISO

Metering Mode

Flash Comp.

White Balance

DRO/Auto HDR

Creative Style

Picture Effect

Image Size

Aspect Ratio

Quality

Memory

AEL toggle

AF/MF Control Toggle

Focus Magnifier

Ctrl with Smartphone

  • Podrobnosti o funkcii [AEL toggle], [AF/MF Control Toggle] a [Focus Magnifier] nájdete v časti „Func. of Center Button“. [Detaily]

Súvisiaca téma
ISO