MOVIE Button

Táto funkcia umožňuje nastaviť režim na povolenie tlačidla MOVIE.
  1. MENU 3 [MOVIE Button] požadovaný režimAlways
Snímanie videozáznamu sa spustí bez ohľadu na stav fotoaparátu.

Movie Mode Only
Snímanie videozáznamu sa spustí, len ak je režim snímania nastavený na (Videozáznam).