MF Assist

Táto funkcia slúži na automatické zväčšenie záberu na displeji, aby bolo manuálne zaostrovanie jednoduchšie.
Táto funkcia je účinná v režime [Manual Focus] alebo [DMF].
  1. MENU 3 [MF Assist] požadovaný režim

  1. Otočením ovládacieho prstenca nastavte zaostrenie.

Záber sa zväčší 8,6 krát. Stlačením tlačidla na otočnom ovládači môžete záber zväčšiť 17,1 krát.

On
Záber sa zväčší. Pomocou nastavenia [Focus Magnif. Time] môžete nastaviť trvanie zväčšenia.

Off
Záber sa nezväčší.


Poznámky
  • Funkciu [MF Assist] nie je možné použiť pri snímaní videozáznamov.

Súvisiaca téma