Face Priority Tracking

Keď fotoaparát rozpozná tváre počas používania funkcie zaostrovania sledovaného objektu, nastavte, či chcete tvári udeliť prioritu.
  1. MENU 3 [Face Priority Tracking] požadovaný režimOn
Fotoaparát sleduje tvár s udelenou prioritou počas používania funkcie zaostrovania sledovaného objektu.

Off
Fotoaparát neudelí tvári prioritu počas sledovania.