Položky ponuky MENU nedostupné pre jednotlivé režimy zobrazenia

V nasledujúcej tabuľke označuje značka začiarknutia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo značka — označuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú.

Položky ponuky
Zobrazenie priečinka (statické zábery)
Zobrazenie priečinka (MP4)
Zobrazenie AVCHD
Still/Movie Select
Delete
Slide Show
Image Index
Protect
Specify Printing
Send to Smartphone
Send to Computer
View on TV
Picture Effect
Volume Settings
Playback Display