Still/Movie Select

Táto funkcia umožňuje prepínať režim zobrazenia medzi statickými zábermi a videozáznamami (Režim zobrazenia).
  1. MENU 1 [Still/Movie Select] požadovaný režim


(Folder View(Still))
Zobrazia sa statické zábery.

(Folder View(MP4))
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte MP4.

(AVCHD View)
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte AVCHD.

Prezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Tento fotoaparát vytvára obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Zábery, ktoré nie sú zaregistrované v obrazovom databázovom súbore, sa nemusia zobraziť správne.
Ak chcete zábery zaznamenané inými fotoaparátmi prehrať v tomto fotoaparáte, zaregistrujte ich výberom položiek MENU 1 [Recover Image DB].
  • Na registráciu záberov použite dostatočne nabitú batériu. Ak sa na registráciu záberov použije batéria s nízkym stavom nabitia, nemusia sa preniesť všetky údaje alebo sa môžu údaje poškodiť, ak dôjde k vybitiu batérie.

Súvisiaca téma