Delete

Táto funkcia umožňuje vybrať a vymazať nepotrebné zábery. Zábery možno vymazať aj pomocou tlačidla Delete (Vymazať).
  1. MENU 1 [Delete] požadovaný režim


(Multiple Img.)
Umožňuje vybrať a vymazať skupinu záberov.
  1. Po kroku 1 vyberte záber, ktorý sa má vymazať, a potom stlačte tlačidlo .

Ak chcete výber zrušiť, opätovným stlačením tlačidla zrušte značku .
  1. MENU [OK]

(All in Folder)
Vymažú sa naraz všetky zábery a videozáznamy vo vybranom priečinku.
(All AVCHD view files)
Vymažú sa naraz všetky videozáznamy vo formáte AVCHD.

Súvisiaca téma