Slide Show

Táto funkcia umožňuje automaticky prehrať zábery.
Prehrajú sa len 3D zábery prostredníctvom funkcie [Slide Show] na 3D TV prijímači pripojenom k fotoaparátu.
  1. MENU 1 [Slide Show]

Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
  1. Vyberte požadovaný režim.

  1. [Enter] na otočnom ovládači

  1. Ak chcete ukončiť funkciu [Slide Show], stlačte tlačidlo .


Repeat

On
Zábery sa prehrajú v nepretržitej slučke.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Interval

1 Sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov.
3 Sec

5 Sec

10 Sec

30 Sec
Image Type
All
Prehrajú sa všetky statické zábery ako normálne zábery.

Display 3D Only
Prehrajú sa len 3D zábery.

Súvisiaca téma