Send to Computer

Zábery z fotoaparátu môžete jednoducho zálohovať do počítača pripojeného k bezdrôtovému prístupovému alebo k bezdrôtovému širokopásmovému smerovaču.
Pred registráciou bezdrôtového prístupového bodu [Detaily] [Detaily] nainštalujte program „PlayMemories Home“ [Detaily].
  1. Zapnite počítač.

  1. MENU 1 [Send to Computer]

Poznámky
  • V závislosti od nastavení aplikácie vášho počítača sa fotoaparát po uložení záberov do počítača vypne.

  • Vopred nastavte prístupový bod.

  • Súčasne môžete do osobného počítača prenášať viacero záberov.

  • Ak chcete preniesť zábery do iného počítača, pomocou kábla USB pripojte fotoaparát k osobnému počítaču a ovládajte fotoaparát pomocou programu „PlayMemories Home“.

Súvisiaca téma